Dealer Locator

Karnaphuli Ltd

HR Bhaban, Kakrail Dhaka-1000

Bangladesh

Bangladesh

Tel : +88 02 9334141 ? 3, 9348022

Email : klsales@karnaphuli.com, dgmms@karnaphuli.com