Махиндра трактори – Ги помагаат фарметите на Македонија со поефтино култивирање, понудувајќи им палета на многу штедливи трактори.

Mahindra & Mahindra Ltd., светски најголемата компанија за трактори по обем, и единствената компанија за трактори која ги добила двете највисоки признанија за квалитет, Deming Application Award и медалот за квалитет на Јапонија, до сега ги нуди своите трактори и други производи на фармерите на Србија и Македонија веќе 5 години. Низ сите овие години тие се почитувани од фармерите на Македонија заради високиот квалитет, сигурност, лесна работа и перформаси. Тие се посветени работници, дизајнирани да извршуваат повеќе задачи одеднаш, преминувајќи низ операциите со леснотија.

Целата гама на крајно штедливи трактори им помагаат на фармерите со поефтиното култивирање. Се користат за сите типови на работа во фармата, како култивирање, орање, гребење, прскање на пченка, жито или во овоштарниците итн.

 

Видео

Нашата посветеност на супериорните перформанси

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА